Serdecznie witamy w nowym projekcie Centrum Innowatyki o nazwie “Kultura innowacji: budowanie nowej jakości”. Zakończyliśmy bogate działania w 2-letnim projekcie „Innowacja i kooperacja: symbioza nauki i biznesu” i udało się nam otrzymać na lata 2012-14 nowy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności”.

Celem ogólnym projektu pt. „Kultura innowacji – budowanie nowej jakości” jest promowanie w środowisku akademickim idei przedsiębiorczości opartej na solidnych podstawach badań naukowych. Głównym wątkiem podkreślanym podczas wszystkich działań projektowych jest konieczność budowania kultury organizacyjnej i zachowań w organizacji sprzyjających rozwojowi innowacji.

Kultura innowacji to cały zespół zachowań organizacyjnych, procedur i obyczajów, które sprzyjają proinnowacyjnym zachowaniom pracowników, zarówno w biznesie, przemyśle, jak i jednostkach naukowo-badawczych lub urzędach. Bardzo często przyczyną braku innowacyjności nie jest brak funduszy na kolejne badania naukowe, lecz niedocenianie roli umiejętnego zarządzania kreatywnymi pracownikami, tak aby stworzyć szanse na ekspresję ich nowatorskich pomysłów. Hierachiczna i sztywna kultura organizacyjna oraz brak umiejętności zastosowania szerokiej palety metod kreatywnego myślenia stanowią blokady innowacyjności. Projekt „Kultura innowacji – budowanie nowej jakości“ ma stanowić krok w kierunku usuwania takich blokad wśród kadr akademickich i menedżerskich oraz studentów zainteresowanych komercjalizacją nowych idei.
 

Archiwum:

Projekt "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu" realizowano w latach 2010-12 w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Celem projektu było upowszechnianie sposobów komercjalizacji innowacji wśród przedsiębiorców oraz podniesienie umiejętności zarządzania innowacjami wśród pracowników naukowych, kadry menedżerskiej i studentów, poprzez realizację sześciu zadań:

  • stworzenie Centrum Innowatyki
  • zbudowanie Portalu "E-kreator Innowacyjności"
  • uruchomienie Studium Podyplomowego "Innowatyka"
  • prowadzenie 2-dniowych szkoleń "Zarządzanie Innowacyjnością"
  • oferowanie warsztatów wyjazdowych w firmach "Inwazja Innowacji"
  • zorganizowanie cyklu konferencji "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu"

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem z realizacji projektu

Wiadomości


Projekt KULTURA INNOWACJI

09 / 05 / 2014
Centrum Innowatyki po raz trzeci partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji czytaj więcej »

07 / 04 / 2014
Centrum Innowatyki zaprasza do rejestracji na konferencję "Naukometria i nauki o zarządzaniu dla innowacyjnej przedsiębiorczości“ (17 maja 2017 r.) czytaj więcej »

04 / 04 / 2014
Centrum Innowatyki zaprasza na ostatnią edycję szkolenia z zakresu budowania i ochrony kapitału intelektualnego firmy (9 i 23 maja 2014 r.) czytaj więcej »

Archiwum »


Projekt INNOWACJA I KOOPERACJA

07 / 03 / 2012
HCoP oraz Centrum Innowatyki WSB-NLU serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne o edycji 2012 konkursu „Droga na Harvard” czytaj więcej »

03 / 01 / 2012
VI konferencja pod hasłem „CYTACJE, PATENTY, INNOWACJE: INNOWACYJNOŚĆ NAUKI I GOSPODARKI POLSKI” czytaj więcej »

02 / 01 / 2012
Centrum Innowatyki zaprasza na dyskusję: "Czy warto studiować w USA?" czytaj więcej »

Archiwum »