Centrum Innowatyki w WSB-NLU

Centrum Innowatyki w WSB-NLU zostało powołane w 2010 roku, w ramach projektu Kreatora innowacyjności „Innowacja i kooperacja – symbioza nauki i biznesu“ (2010-2012), a aktualnie realizuje projekt "Kultura innowacji - budowanie nowej jakości" (2012-2014). Centrum ma charakter jednostki badawczo-dydaktycznej, o strukturze bardziej elastycznej niż typowe katedry uczelniane.

Podstawową działalnością Centrum Innowatyki jest:

  • promowanie innowacyjności;
  • działania organizacyjne (spotkania, konferencje, Forum Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;
  • koordynowanie działalności badawczej, dydaktycznej i doradczej.

Na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2011, Centrum Innowatyki zostało nagrodzone medalem im. A. Graczyńskiego za wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

W roku 2013 Centrum Innowatyki już po raz czwarty było wystawcą Małopolskich Targów Innowacji w Krakowie na Małym Rynku. Drugi rok z rzędu otrzymaliśmy zaproszenie od Przedstawicieli Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do współpracy przy organizacji i realizacji Małopolskiego Festiwalu Innowacji.