Cykl konferencji

 

Na podsumowanie cyklu konferencji, 17 maja 2014 r. zorganizowaliśmy konferencję pt. „Naukometria i nauki o zarządzaniu dla innowacyjnej przedsiębiorczości“.

 

Nowy cykl konferencji zapoczątkowaliśmy 26 października 2012 r., organizując konferencję pod hasłem Budowanie kultury organizacyjnej promującej innowacyjność”. Wśród zaproszonych mówców byli m.in.: profesor Janusz Hryniewicz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (autor m.in. fascynującego studium „Stosunki pracy w polskich organizacjach”), Anna Tórz (kierownik InQbatora, czyli dynamicznego działu Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM), oraz Tomasz Kasprowicz (absolwent WSB-NLU oraz Southern Illinois University Carbondale, a obecnie jeden z popularnych bloggerów prestiżowego portalu „Polityka.pl”).

W dniach 9-10 maja 2013 r. odbyło się 2-dniowe Forum Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Jego celem była integracja, w skali całego kraju, środowiska pracowników uczelnianych zaangażowanych w proces transferu technologii i promowania przedsiębiorczości wśród pracowników naukowych i studentów. Forum z warsztatami, dyskusjami, wykładami zaproszonych ekspertów, oraz imprezami budującymi więzi nieformalne pomiędzy uczestnikami, miało na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.

Uczestnikami konferencji byli:

  • nauczyciele akademiccy (wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i klastrów);
  • pracownicy administracyjni (wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i klastrów);
  • studenci i słuchacze;
  • przedsiębiorcy;
  • pracownicy firm;
  • pracownicy administracji publicznej.

Każda z konferencji składała się z części panelowej, z udziałem zaproszonych mówców, oraz z części referatowej, do której można było zgłaszać propozycje krótkich (10-15-minutowych) referatów.

Udział w konferencji był bezpłatny i obejmował udział w sesjach tematycznych, lunch, materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa.