2-semestralne Studium Podyplomowe "Innowatyka"

 
 

Aktualny projekt "Kultura innowacji - budowanie nowej jakości" nie przewiduje realizacji bezpłatnych studiów podyplomowych z Innowatyki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych proponowanych w ramach Akademii Profesjonalnej Edukacji WSB-NLU, która obejmuje 180-godzinny program z Innowatyki.