Bezpłatne 2-dniowe szkolenia z innowacyjności

 

2-dniowe szkolenia z innowacyjności, to oferta obejmująca cztery moduły tematyczne. Każdy moduł obejmuje 16 godzin zajęć (prowadzonych zawsze w piątkowe popołudnia, w grupie 24 osób), w budynku C, na kampusie WSB-NLU.

Moduł 1: „Budowanie klimatu dla innowacyjności i trening umiejętności twórczych“ (wybór z tematów: zarządzanie innowacjami w firmie; pro-innowacyjne zachowania organizacyjne, tworzenie zespołów, przywództwo; komunikacja międzykulturowa; kapitał ludzki i pro-innowacyjne zarządzanie procesami). Zajęcia odbędą się w dniach 23 i 30 listopada 2012 roku oraz zostaną powtórzone w dniach 22 i 29 listopada 2013 roku.

Moduł 2: „Finansowanie działalności innowacyjnej i wprowadzanie produktu na rynek“ (wybór
z tematów: ocena szans sukcesu i ryzyka porażki innowacji; komercjalizacja innowacji; marketing produktu innowacyjnego; biznes plan i budżet projektu innowacyjnego). Zajęcia odbędą się w dniach 5 i 12 kwietnia  2013 roku oraz zostaną powtórzone w dniach 4 i 11 kwietnia 2014 roku.

Moduł 3: „Budowanie i ochrona kapitału intelektualnego firmy” (wybór z tematów: zarządzanie informacją i bazy danych; analiza cytacji i patentów, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną; statystyka i analiza zjawisk ilościowych). Zajęcia odbędą się w dniach 7 i 14 czerwca 2013 roku oraz zostaną powtórzone w dniach 9 i 23 maja 2014 roku.

Moduł 4: „Kreatywność – analiza przypadków w architekturze, grafice, muzyce i literaturze” (np. architektura, grafika, muzyka, literatura). Zajęcia odbędą się w dniach 18 i 25 października 2013 roku.

Uczestnik szkolenia może być:

  • menedżerem;
  • pracownikiem administracji publicznej;
  • przedsiębiorcą;
  • pracownikiem (administracyjnym lub akademickim) uczelni wyższych;
  • pracownikiem firmy lub instytucji;
  • studentem;
  • absolwentem szkoły wyższej (do roku od daty ukończenia studiów);
  • uczniem klasy maturalnej.