Nasz zespół

 
 

Michał Jasieński – Koordynator Merytoryczny Projektu

picture

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i podstaw filozofii i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metod dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

 

Agata Rams – Kierownik Centrum Innowatyki (od września 2013 r. do maja 2014 r.)

Od początku istnienia uczelni związana z WSB-NLU, najpierw jako studentka (jest absolwentką studiów licencjackich w zakresie zarządzania biznesem), potem pracownik Dziekanatu. Studia II stopnia ukończyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przed podjęciem pracy w WSB-NLU pracowała w biurze turystycznym. Miłośniczka turystyki pieszej oraz rowerowej. Zainteresowania: polityka, film, literatura rosyjska.

 

 

Magdalena Rzeźnik – Kierownik Centrum Innowatyki

Studia pierwszego stopnia ukończyła w WSB-NLU w Nowym Sączu, a magisterium uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Wydział Zarządzania). Od ukończenia studiów, aż do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Początkowo jako Kierownik Dziekanatu Uczelni, następnie jako Kierownik Działu Rekrutacji i Informacji, a potem Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Obecn związana jest też z projektem " Reinvent Business Model Innovation – transformacja MSP w sektorach kreatywnych poprzez innowacje modelu biznesowego", gdzie rozpoczęła swoją przygodę jako pracownik naukowy. Lubi wyzwania i nowe doświadczenia.

 

Alicja Wojnarowska – Koordynator Administracyjno-Finansowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Początkowo zatrudniona w WSB - NLU jako pracownik Dziekanatu, następnie Asystent Sekretarza Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania, aktualnie Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Zawodowo zajmuje się planowaniem obron studentów, natomiast prywatnie główne zainteresowania to zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a w wolnych chwilach układanie puzzli oraz spędzanie czasu w ogrodzie.

 

Natalia Kocańda - Asystent (od września 2013 r.)

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu. Od 2011 r pracuje w WSB-NLU, najpierw jako pracownik Sekretariatu Wydziału Studiów Politycznych, obecnie Sekretarz Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki. Wielbicielka gotowania i pieczenia. W wolnych chwilach wyrusza w literackie podróże po Hiszpanii i Afryce. 

 

Danuta Szczypkowska - Asystent (od marca do sierpnia 2013 r.)

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek: Turystyka i rekreacja. Przez 13 lat była zawodniczką II - ligowych zespołów piłki ręcznej, najpierw Beskidu Nowy Sącz, później AZS AWF Kraków. Pracuje w WSB-NLU od 2000 r. Była Sekretarzem prawie wszystkich Wydziałów: Przedsiębiorczości i Zarządzania, Informatyki, Politologii, obecnie Nauk Społecznych i Informatyki. Pełni także funkcję kierownika Akademii Profesjonalnej Edukacji. Najbardziej lubi spędzać czas na wycieczkach z rodziną. Interesuje się marketingiem społecznościowym, co nie oznacza, że lubi facebooka:)

 

Monika Woźniak - Asystent (do marca 2013 r.)

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ. Ukończyła Międzywydziałowe Studium Zarządzanie i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ, Studium Pedagogiczne oraz podyplomowe studia „Zarządzanie e-biznesem” w WSB-NLU w Nowym Sączu. W czasie praktyk studenckich pracowała w bibliotece II LO w Krakowie oraz bibliotece PAT. Od 10 lat jest pracownikiem biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Do obowiązków bibliotekarza należy wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez dostarczanie zasobów informacyjnych czytelnikom. Przygotowanie techniczne książek i opracowanie. Szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z narzędzi wyszukiwawczych, sporządzanie informacji statystycznych o zbiorach i czytelnikach, zbieranie informacji potrzebnych użytkownikom. Zainteresowania, muzyka, film, wycieczki górskie.

 

Anna Firlej - Specjalista ds. Personalnych

picture

Ukończyła WSB-NLU w Nowym Sączu. Od 1994 roku do chwili obecnej zatrudniona w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Początkowo jako Pracownik Sekretariatu Rektora, następnie jako Pracownik Działu Nauczania, Sekretarz Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania i Pracownik Działu Obsługi Dydaktyki. Od 1.10.2007 r. do chwili obecnej Kierownik Działu Organizacyjno-Personalnego. Wolny czas poświęca rodzinie i podróżom, lubi aktywny wypoczynek i gry zespołowe.

 

 

Daniel Habura – Specjalista ds. Rekrutacji i Obsługi Słuchaczy

picture

Absolwent WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania. Od ukończenia studiów do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Początkowo jako kierownik Działu Obsługi Dydaktyki, następnie jako Kierownik Biura Rektora. Obecnie jest kierownikiem Biura Obsługi Studentów i Studiów.

 

Magdalena Kierzek – Specjalista ds. Marketingu i Promocji

 picture

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie w WSB-NLU. Jednocześnie zafascynowana administracją państwową podczas odbywania praktyki dyplomatycznej w Konsulacie RP w Waszyngtonie postanowiła rozpocząć studia na drugim kierunku - Politologia, również w WSB-NLU - obecnie w trakcie pisania pracy magisterskiej. Od roku 2008 jest pracownikiem Biura Rekrutacji i
Marketingu WSB-NLU. W czasie wolnym w miesiącach letnich realizuje swoją pasję - jazdę na motorze, a długie zimowe wieczory spędza na układaniu puzzli i nauce języków obcych.

 

Wojciech Trojanowski – Informatyk

 

Uzyskał tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Aktualnie zatrudniony w WSB-NLU w Nowym Sączu w dziale IT jako programista PHP, JavaScript i MSSQL. Interesuje się matematyką, programowaniem gier oraz tworzeniem muzyki elektronicznej. W wolnych chwilach spędza czas z rodziną.